admin

Spóźnione odrzucenie spadku

Spadkobranie często wywołuje istotne zmiany w sferze majątkowej osób dziedziczących po zmarłym. Niestety- wbrew mylnemu kojarzeniu spadkobrania wyłączniez pozytywnymi skutkami dla spadkobiercy- zdarzyć się może, iż zmarły pozostawił jedynie długi, które obciążają spadek. Co więcej, często dochodzi do sytuacji, w której zmarłynie utrzymywał żadnego kontaktu ze spadkobiercą, przez co ten drugi nie miał żadnej wiedzyo …

Spóźnione odrzucenie spadku Read More »

Odmowa zwolnienia z kosztów sądowych

Wszczęcie sprawy sądowej wiąże się wydatkami, które w początkowym etapie postępowanie ponieść musi strona inicjująca takie postępowanie. Podstawowym obciążeniem finansowym osoby wytaczającej powództwo jest obowiązek uiszczenia opłaty sądowejod pozwu. Wysokość poszczególnych opłat określają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 755z późn.zm.). Nie …

Odmowa zwolnienia z kosztów sądowych Read More »

Trudny los spraw kredytów frankowych…

Okazuje się, że długotrwałe procesy sądowe w sprawach „frankowych”, niejednolita w skali całego kraju linia orzecznicza sądów oraz brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego to nie jedyne zmartwienia osób uwikłanych w kredytu powiązane z walutą CHF. Znacznie większy problem mogą wywołać zawirowania związane z powoływaniem sędziów orzekających w sprawach „frankowych”, zwłaszcza w XXVIII Wydziale Cywilnym …

Trudny los spraw kredytów frankowych… Read More »