Prawo administracyjne

Niezwykle szeroka gałąź prawodawstwa, która reguluje prawa i obowiązki władz publicznych (państwowych i samorządowych), a także prawa i obowiązki obywateli w stosunku do tych władz. Zakres mojego wsparcia to:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (podania, wnioski, odwołania, zażalenia, skargi etc.)
  • Reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz Sądami administracyjnymi