Prawo rodzinne

Zespół norm, który reguluje osobiste i majątkowe stosunki w rodzinach (między małżonkami, rodzicami a dziećmi, krewnymi oraz sprawami dotyczącymi przysposobienia, opieki czy kurateli). Wspieram swoich Klientów w szczególności w:

  • Sprawach o rozwód i separację
  • Alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi
  • Podział majątku wspólnego