Prawo jest jak powietrze. Nie widać go, ale nie można bez niego żyć.

Nazywam się Karol Patalon, jestem radcą prawnym. Świadczę pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych.

Karol Patalon

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2011-2013 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną egzaminem zawodowym z wynikiem pozytywnym i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych.

Wpisany jest na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Prowadzi również działalność szkoleniową w zakresie prawa pracy oraz służby cywilnej.

Czym się zajmujemy

Zakres usług

01.

PRAWO CYWILNE

Gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, czyli osobami fizycznymi i prawnymi.

02.

KREDYTY CHF

Prowadzę  sprawy osób uwikłanych w tzw. kredyty frankowe (indeksowane i denominowane). Na bieżąco analizuję aktualne orzecznictwo Sądów w tych sprawach.

03.

PRAWO SPADKOWE

Spadek, wbrew powszechnej opinii wiąże się czasem nie tylko z uzyskaniem majątku, ale także dziedziczeniem długu po zmarłym.

04.

PRAWO RODZINNE

Zbiór przepisów regulujących stosunki osobiste i majątkowe w rodzinach. Niestety, wielokrotnie nawet w najbardziej zgodnej rodzinie potrzebna jest pomoc prawnika. 

05.

PRAWO GOSPODARCZE
I HANDLOWE

Wspieram przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności – począwszy od jej założenia, poprzez bieżące funkcjonowanie, na sporach sądowych skończywszy.  

06.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Wspieram Klientów w sprawach związanych z zatrudnieniem (zarówno pracowników jak i przedsiebiorców). Prowadzę również sprawy  z zakresu ubezpieczeń społecznych.  

07.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Codzienność wymaga od każdego z nas częstego kontaktu z organami szeroko pojętej administracji publicznej. Często również zachodzi konieczność uruchomienia procedury sądowoadministracyjnej.

08.

PRAWO KARNE

Zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa. To również sprawy o odpowiedzialność za popełnienie wykroczeń.

09.

INNE

 

Szczególnym zakresem działalności jest wsparcie prawne placówek prowadzących zajęcia terapeutyczne dla młodzieży – Młodzieżowego Centrum Terapeutycznego „Zakręt” w Olsztynie oraz Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 67 w Olsztynie