Prawo cywilne

Gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, czyli osobami fizycznymi i prawnymi.

W zakresie moich usług są: 

  • Porady prawne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego
  • Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia itp.)
  • Reprezentacja Klientów przed sądami oraz organami egzekucyjnymi na każdym etapie sprawy
  • Sprawy odszkodowawcze ( wypadki komunikacyjne, błędy medyczne)
  • Sprawy dotyczące nieruchomości
  • Sprawy o ustanowienie służebności przesyłu