Prawo karne

Zbiór przepisów, które jasno definiują czyny zabronione a także konsekwencje ich popełniania przez obywatela. Charakteryzuje go równość, co oznacza, że wszyscy są wobec niego równi. Moja pomoc polega na:

  • Udzielaniu porad prawnych
  • Sporządzaniu pism (subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, wnioski, apelacje, zażalenia etc.) 
  • Obronie na każdym etapie postępowania karnego i wykroczeniowego
  • Reprezentacji oskarżycieli posiłkowych