Usługi

Prawo cywilne

 • porady prawne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia itp.) 
 • reprezentacja Klientów przed sądami oraz organami egzekucyjnymi na każdym etapie sprawy 
 • sprawy odszkodowawcze ( wypadki komunikacyjne, błędy medyczne)
 • sprawy dotyczące nieruchomości 
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu 

Kredyty CHF (indeksowane i denominowane)

 • analiza umów kredytowych oraz innych dokumentów
 • poradnictwo prawne w zakresie kredytów indeksowanych i denominowanych 
 • sporządzanie pism do banków na etapie przedsądowym (reklamacje, wnioski wezwanie do zapłaty)
 • reprezentacja Klientów przed sądami na każdym etapie postępowania 

Prawo spadkowe

 •  stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi
 • podział majątku wspólnego 

Prawo gospodarcze i handlowe

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, projektów uchwał etc. 
 • obsługa spółek prawa handlowego (zmiany, przekształcanie, łączenie podział i likwidacja spółek)
 •  reprezentacja Klientów przed Sądami oraz organami administracji publicznej
 • negocjacje z kontrahentami Klientów  
 • sprawy upadłościowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów, umów o zakazie konkurencji
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pozwy, apelacje, zażalenia, odwołania od decyzji organów rentowych etc.)
 • reprezentacja w postepowaniach przed Sądami

Prawo administracyjne

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (podania, wnioski, odwołania, zażalenia, skargi etc.)
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz Sądami administracyjnymi 

Prawo karne

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism (subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, wnioski, apelacje, zażalenia etc.) 
 • obrona na każdym etapie postępowania karnego i wykroczeniowego
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych