Prawo gospodarcze i handlowe

Prowadzenie firmy obarczone jest wieloma obowiązkami, a także ryzykami prawnymi. Wspieram przedsiębiorców na każdym etapie ich działań. Od założenia firmy, poprzez bieżącą działalność. W szczególności:

  • Pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych
  • Sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, projektów uchwał etc.
  • Obsługa spółek prawa handlowego (zmiany, przekształcanie, łączenie podział i likwidacja spółek)
  • Reprezentacja Klientów przed Sądami oraz organami administracji publicznej
  • Negocjacje z kontrahentami Klientów 
  • Sprawy upadłościowe